ایران تور گیتایران تور گیت

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

ایران تور گیتایران تور گیت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور کاشان نیاسر ابیانه

تور کاشان نیاسر ابیانه  ویژه اردیبهشت ماه

تور یکروزه ویژه آخر هر هفته 

گشت ها شامل : بازدید از کارگاه گلاب گیری .خانه بروجردی ها  خانه طباطبایی ها حمام فین و خرید گلاب…

حرکت هر هفته ساعت 4صبح از میدان آرژانتین 

پکیج فوق شامل صبحانه نهار و عصرانه میباشد.

قیمت برای هر نفر مبلغ 80000تومان 

 

USAIran