The-most-amazing-tourist-places-in-the-world-photos-irannaz-com-5

سالار دیونی، مسطح ترین مکان توریستی جهان در کشور بولیوی است در روزهای بارانی سطح آن با لایه نازکی از آب پوشیده شده و مانند آیینه عمل می کند و با بازتاب تصاویر این امکان را به بازدیدکنندگانش می دهد که احساس کنند روی آب قدم می زنند.