این هتل در زمستان و تابستان باز است و هر شب اقامت در این هتل ۱۰۰ یورو است.